Jaké mohou být chyby v komunikaci

Komunikace je velice složitá disciplína, kterou je zapotřebí stále zdokonalovat. Pokud máme v tomto ohledu stálé nebo časté problémy, pak je třeba hledat chyby v komunikaci. V základním rozdělení můžeme rozlišit komunikační bariéry na vnitřní, vnější a bariéry v přenosovém kanálu. Vnitřní komunikační bariéry mohou být dále rozděleny na bariéry na straně komunikátora a příjemce. Komunikátor může mít problém s neschopností souvisle a srozumitelně hovořit. Nebo může naopak příjemce zahltit množstvím informací. Problematický je také rychlý projev nebo jeho nízká hlasitost.

Chyby na straně příjemce a prostředí

Pokud se na straně příjemce objeví závažné bariéry, pak není pochopitelně komunikace možná. Znemožnit ji mohou jak fyzické obtíže (hluchota, nevidomost), tak i dočasné bariéry (alkohol, drogy). Spadají sem také psychologické bariéry (netrpělivost, nechuť, stud) a v neposlední řadě negativní hodnocení komunikátora a nezájem o jeho projev. Nepříznivě ovlivnit komunikaci může také prostředí (hluk, zima, horko, blikající světlo) nebo organizační bariéry (špatně dojednaný čas, místo) či vyrušování další osobou.