Lapače tuků

Čištění kanalizace zahrnuje také údržbu a vyčerpávání jímek, šachet, lapolů a dalších sběrných zařízení a odpady z nich ekologicky likviduje. Našimi výkonnými stroji rozplachujeme i pastovité kaly, suti a podobný materiál. Dokážeme oddělit vodu a pevné části. Dostaneme se až do hloubky 40 metrů a sací bagr lze použít i na sypké materiály, kam se normální bagr nedostane. Objednejte si nás a pomůžete životnímu prostředí.

Překvapivé řešení

Jsme zaměřeni na čištění velké kanalizace, tím se rozumí uliční stoky a části domovních a areálových přípojek. Máme na to odpovídající zařízení v podobě cisternových vozů, které odsávají vodu s nečistotami a zároveň ji recyklují a znovu pomocí tlakové vody se snaží rozrušit další nečistoty. Ucpávky se uvolní a poté lze zmonitorovat vnitřek potrubí a objevit závady. Zajistěte včas průchodnost těchto sítí.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup